V četrtek 12. 9. 2019 je Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani s slavnostno akademijo obeležila 100-letnico delovanja. Med številnimi udeleženci akademije so bili ugledni gosti iz Slovenije in tujine – med drugimi vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič ter dobitniki jubilejnih nagrad ob 100-letnici fakultete. Udeležence sta v uvodu nagovorila dekan Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, prof. dr. Matjaž Mikoš, ter rektor Univerze v Ljubljani, prof. dr. Igor Papič. V svojih nagovorih sta izpostavila vlogo oziroma pomen fakultete in njenega delovanja tako z znanstveno raziskovalnega in razvojnega vidika kot z vidika vpliva na gospodarstvo ter splošen razvoj družbe.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani je ob tej priložnosti podelila jubilejna priznanja posameznikom in institucijam za izjemen dolgoletni prispevek k razvoju fakultete, njeni uveljavitvi v Sloveniji in tujini in za vrhunske izjemne dosežke pri raziskovalnem, razvojno raziskovalnem ali pedagoškem delu na področjih delovanja fakultete. Na predlog posameznih kateder z Oddelka za geodezijo so jubilejna priznanja prejeli tudi posamezniki in institucije, ki so pomembno prispevali k razvoju in mednarodnemu ugledu fakultete na področjih geodezije, geoinformatike in prostorskega načrtovanja. Tako so zlate plakete med drugimi prejeli:

  • Tehniška univerza München (Technische Universität München), katere plaketo je v imenu TU München prevzel prof. Uwe Stilla;
  • Tehniška univerza na Dunaju (Technische Universität Wien), katere plaketo je v imenu TU Wien prevzel doc. Gerhard Navratil;
  • prof. Erik Stubkjær, Univerza v Ålborgu ter
  • prof. Andrej Pogačnik, upokojeni profesor UL FGG.

Za izreden prispevek k razvoju in prepoznavnosti fakultete ter stroke so bile ob tej priložnosti podeljene tudi srebrne plakete Fakultete. Dobitniki jubilejnih srebrnih plaket s področja geodezije in geoinformatike so Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije za znanost in umetnost ZRC SAZU, katerega plaketo je prevzel prof. Oto Luthar, Geodetski inštitut Slovenije, katerega plaketo je prevzel Milan Brajnik, izr. prof. Anton Prosen ter Marjan Jenko.

Iskrene čestitke in hvala za Vaš prispevek k razvoju fakultete in stroke!

 

Slavnostna akademija ob 100-letnici Fakultete.

Dekan prof. Matjaž Mikoš s prejemniki zlatih plaket (od leve proti desni: prof. Matjaž Mikoš, doc. Gerhard Navratil, prof. Uwe Stilla, prof. Erik Stubkjær, prof. Miran Saje, prof. Rudi Rajar, prof. Andrej Pogačnik, akad. prof. Peter Fajfar)

Dekan prof. Matjaž Mikoš s prejemniki zlatih plaket (od leve proti desni: prof. Matjaž Mikoš, doc. Gerhard Navratil, prof. Uwe Stilla, prof. Erik Stubkjær, prof. Miran Saje, prof. Rudi Rajar, prof. Andrej Pogačnik, akad. prof. Peter Fajfar).

Predstavniki Katedre z dobitniki zlatih plaket iz tujine (doc. Gerhard Navratil, doc. Marjan Čeh, doc. Samo Drobne, prof. Erik Stubkjær, izr. prof. Anka Lisec, prof. Uwe Stilla, prof. Krištof Oštir).

Predstavniki Katedre z dobitniki zlatih plaket iz tujine (doc. Gerhard Navratil, doc. Marjan Čeh, doc. Samo Drobne, prof. Erik Stubkjær, izr. prof. Anka Lisec, prof. Uwe Stilla, prof. Krištof Oštir).