V okviru rednih študijskih obveznosti so se študenti magistrskega študija Geodezija in geoinformatika v prvem tednu maja udeležili štiridnevne strokovne ekskurzije po Italiji. Že sama pot do ciljnih destinacij, to sta bili Frascati s središčem za opazovanje Zemlje evropske vesoljske agencije ter L’Aquila s tamkajšnjo univerzo, je ponudila mnogo tako turističnih kot strokovnih vsebin, vezanih na katastrsko upravljanje zemljišč, urbanizem, prostorski razvoj.

Cilj obiska Centra za opazovanje Zemlje Evropske vesoljske agencije ESRIN (https://www.esa.int/About_Us/ESRIN) je bil seznaniti se z najsodobnejšimi rešitvami in programi Evropske unije na področju satelitskega opazovanja Zemlje. Gostitelji so podrobneje predstavili programe opazovanje Zemlje Evropske vesoljske agencije ESA ter Centra ESRIN, s posebnim poudarkom na tehnoloških izzivih in področjih uporabe. Obiskovalci smo se nadalje seznanili z možnostjo študentskega usposabljanja in raziskovalnega dela za mlade raziskovalce v ESRIN-u. Vsekakor pa moramo omeniti tudi izjemno inovativne in všečne pristope za promocijo vesoljskih in geoinformacijskih tehnologij v njihovem demonstracijskem središču.

Naslednji dan nas je pot peljala preko goratega predela v zanimivo mesto L’Aquila, ki je poznano tudi po zelo močni seizmični dejavnosti. Gostitelji na Univerzi L’Aquila (https://www.univaq.it/en/) so predstavili zanimiv projekt geoinformacijske podpore urbanemu razvoju in popotresni obnovi mesta Territori Aperti (https://territoriaperti.univaq.it/), vključno s sodobnimi pilotnimi pristopi prostorskih statističnih analiz in 3D modeliranja mest in pokrajine v podporo prostorskemu načrtovanju.

Na poti proti Ljubljani, predvsem na območju med San Marinom in Bologno, smo se spomnili starih rimskih delitev zemljišč, tako imenovanih centuriacij, katerih vpliv na poljsko razdelitev je opazen še danes.

Na tem mestu iskrena zahvala našim gostiteljem v ESRIN in na Univerzi L’Aquila.

 

Obisk demonstracijskega centra ESRIN

Obisk demonstracijskega centra ESRIN

Udeleženci ekskurzije v kampusu ESRIN z gostiteljem, dr. Francesco Sarti

Udeleženci ekskurzije v kampusu ESRIN z gostiteljem, dr. Francesco Sarti

Udeleženci ekskurzije na Univerzi L'Aquila z gostitelji, dr. Eliseo Clementini, dr Donato Di Ludovico

Udeleženci ekskurzije na Univerzi L’Aquila z gostitelji, dr. Eliseo Clementini, dr Donato Di Ludovico

Skip to content