Na Geodetskem inštitutu Slovenije iščejo študenta/študentko za opravljanje študentskega dela, in sicer bi bile njegove naloge:

– pregled in arhiviranje zaključenih elaboratov ZK GJI,
– pregled in vnos vhodnih elaboratov ZK GJI,
– urejanje arhiva elaboratov ZK GJI za pretekla leta.

Delo bo potekalo daljše časovno obdobje, po dva dni na teden.
Študent bo delo opravljal na sedežu Geodetske uprave Republike Slovenije (Zemljemerska ulica 12).

Za opravljanje dela je zaželeno znanje oziroma delovne izkušnje s področja geodezije, zato so najprimernejši študentje, ki obiskujejo Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo

Zainteresirani kandidati se lahko prijavijo na tanja.skumavc©gis.si