prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Violeta Bokan-Bosiljkov, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - Redni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za gradbeništvo
  • telefon: +386 1 4768 663
  • email: violeta.bokan-bosiljkov@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: L-8 Jamova 2 – kabinet

Predmeti