izr. prof. dr. Dušan Žagar, univ. dipl. inž. grad.

izr. prof. dr. Dušan Žagar, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - izredni profesor (pedagoški)

Predmeti