Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so se pričeli postopki za volitev dekana UL FGG za mandatno obdobje od 2021-2025.

Na podlagi sprejetega Rokovnika za izvedbo volitev, bodo volitve potekale 18. maja 2021, na elektronski način.

 

Objavljen je Volilni imenik za volitve dekana UL FGG.