Aleš Žnidarič bo zagovarjal doktorsko disertacijo z naslovom Vpliv števila in kvalitete podatkov tehtanja vozil med vožnjo na določitev obremenitev mostov.

Mentor: prof. dr. Goran Turk, UL FGG
Somentor prof. dr. Eugene J. O’Brien, University College Dublin, Irska

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 26. junija 2017, ob 12. ur v Svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova cesta 2, Ljubljana.

Vljudno vabljeni!