Naslov: HOLOCENSKA TRANSGRESIJA IN TEKTONSKA AKTIVNOST V SEDIMENTNEM ZAPISU TRŽAŠKEGA ZALIVA

Mentor: izr. prof. dr. Marko Vrabec

Somentor: prof. dr. Andrej Šmuc

Javni zagovor doktorske disertacije bo  v torek, 28. 01. 2020, ob 10.00 uri, v Predavalnici P-106, I. nadstropje, Aškerčeva 12, Ljubljana.