Naslov: Potresni obremenitveni test za montažne armiranobetonske hale.

Mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek, UL FGG

Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 13. septembra 2017, ob 12. uri v svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.

Vljudno vabljeni!