Zagovor doktorske disertacije mag. Gašperja Raka

Naslov: Topološka struktura vodne gladine na sotočju pri deročem toku

 

Mentor: prof. dr. Franc Steinman, UL FGG

Somentor prof. dr. Marko Hočevar, UL FS

 

Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 4. septembra 2017, ob 12. uri v svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.