Irena Strnad bo zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Uporaba kontinuitetnih makroskopskih modelov za optimalno vodenje prometa

Zagovor disertacije bo v torek, 23. maja 2017, ob 12.00, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana

Mentor: izr. prof. dr. Marijan Žura, somentorica izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž.

Vljudno vabljeni!