Naslov: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod

Mentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski

Somentor: prof. dr. Dejan Zupan

Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 6. 3. 2020 ob 14. uri v Svečani dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.