Javni zagovor doktorske disertacije bo v četrtek, 25. maja 2017, ob 10.00, na UL NTF, Privoz 11, predavalnica P-02.

Naslov: Dinamika pobočnih masnih premikov na območju potoške planine z uporabo rezultatov daljinskih in terestričnih geodetskih opazovanj ter in-situ meritev

Mentor: pridr. prof. dr. Marko Komac, Univerza v Novi Gorici, Fakulteta za znanosti o okolju,
Somentor: prof. dr. Krištof Oštir

Lepo vabljeni!