Žalna seja posvečena spominu na cenjenega in spoštovanega

dr. Romana Kuniča, univ. dipl. inž. grad.,

izrednega profesorja in višjega znanstvenega sodelavca za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo ter predstojnika Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente,

bo v sredo, 24. julija 2019, ob 10. uri na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani (Jamova cesta 2) v svečani dvorani.

Žalna knjiga je odprta od ponedeljka, 15. julija 2019, od 7.30 do 20. ure.

 

Pogreb pokojnika bo v sredo, 17. julija 2019, ob 14. uri na pokopališču v Sostrem.