V okviru 130. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) prof. Federica Maietti, prof. Antonia Moropoulou, Oana Schippers-Trifan, prof. Vlatka Rajčić, prof. Jana Šelih, Štefanija Lukič Zlobec, dr. Marinos Ioannides, dr. Marco Medici, dr. Federico Ferrari, mag. Roman Rener, prof. Roko Žarnić, Univerza v Ferrari, Italija, NTUA Atene, Grčija, DEMO Consultants B.V., Delft, Nizozemska, Univerza v Zagrebu, Hrvaška, Univerza v Ljubljani, FGG, Slovenija, Spominčica – Alzheimer Slovenija, UNESCO katedra za digitalno kulturno dediščino, Limassol, Ciper, Geodetski inštitut Slovenije predavanje z naslovom:

Serija 14 predavanj: Projekt INCEPTION in naprej – digitalna orodja za ohranjanje kulturne dediščine


INCEPTION.png

Namen delavnice je seznaniti slovenske raziskovalce, strokovnjake in podiplomske študente o dosežkih projekta INCEPTION. Pozvani bodo, da uporabijo platformo INCEPTION pri svojem raziskovalnem in strokovnem delu po podrobnih navodilih, podanih na delavnici.INCEPTION je projekt v okviru EU Obzorja 2020, namenjen uvajanju inovacij s področja 3D mod-liranja kulturne dediščine. Vključuje časovno dinamično 3D rekonstrukcijo artefaktov, zgrajenih in družbenih okolij. Namenjen je obogatitvi evropske identite z razumevanjem nenehnega razvoja evropske kulturne dediščine v daljšem časovnem obdobju.

Predavatelji so iz petih evropskih univerz, enega inštituta, enega svetovalnega podjetja in dveh nevladnih organizacij. Vsi so vrhunski strokovnjaki s področja uporabe digitalnih tehnologij za ohranjanje, prezentacijo in trajnostno uporabo kulturne dediščine.


Predstavitev bo v ponedeljek, 8. 4. 2019, ob 09.00 v H – 10 (FGG).

Vljudno vabljeni.

Priponki: