V okviru 190. doktorskega seminarja Grajeno okolje bo imel(-a) Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod., UL FGG predstavitev doktorske disertacije z naslovom:

Konceptualni model za zagotavljanje kakovosti 3D-modelov stavb na temelju fotogrametričnega oblaka točk


Doktorski seminar bo potekal na povezavi:
https://uni-lj-si.zoom.us/j/94261225168?pwd=WWNEd0xIQTJlblk5NHBURlI5ZTI5QT09


Predstavitev bo v torek, 24. 11. 2020, ob 13.00 v null.

Vljudno vabljeni.