Prešernove nagrade za štud. leto 2021/2022

Spoštovani, v septembru se ponovno začenja postopek izbire najboljših študentskih del za Prešernovo nagrado za študijsko leto 2021/2022. Rok za oddajo del v dekanat je 10. 9. 2022. Skladno z 2. členom Pravilnika se za nagrade lahko potegujejo dela študentov,...

Preizkusno predavanje asist. dr. Anite Ogrin, univ. dipl. inž. grad.

Vabimo vas na preizkusno predavanje asist. dr. Anite Ogrin, univ. dipl. inž. grad., z naslovom   »PRIMERJAVA POENOSTAVLJENIH IN NAPREDNIH METOD ZA TOPLOTNO ANALIZO JEKLENIH KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV V POŽARU«,   ki ga bo imela pred komisijo v sestavi: doc....
Skip to content