Zagovor doktorske disertacije GAŠPERJA ŠTEBETA

Naslov: Kombinirane kinematične geodetske meritve z visoko frekvenčnim zajemom podatkov Mentor: izr. prof. dr. Dušan Kogoj Javni zagovor doktorske disertacije bo v ponedeljek, 14. 11. 2022 ob 15. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2,...
Skip to content