Posredujem vabilo na udeležbo študentov UL na DAAD poletni šoli v Berlinu: “Reimagining Universities as Drivers of Sustainability” , ki bo potekala od 22. 8 do 26.8.2022.

Organizator ponuja študentom UL 2 štipendiji  (sofinanciranje stroškov poti in namestitve).

Poletna šola je namenjena študentom vseh disciplin. Pogoj za prijavo je, da je študent vpisan najmanj v 2. letnik 1. stopnje (lahko je tudi študent 2. stopnje), razpolaga z dokazilom o znanju angleškega jezika na ravni najmanj B2 ter da je predan trajnostnemu razvoju in ohranjanju narave in dobrin.

Kandidati naj ob prijavi posredujejo motivacijsko pismo, življenjepis in izpis opravljenih izpitov z ocenami, vse v angleškem jeziku, saj bo končni izbor naredil organizator.

Popolne prijave n posredujte do najkasneje 20.6.2022 na naslov: Univerza v Ljubljani, Služba za mednarodno sodelovanje, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Najboljše 4 bodo posredovane naprej, organizator pa bo izbral 2 najprimernejša za udeležbo in pridobitev finančne pomoči.

Program poletne šole