EO and AI for Forestry – poletna šola Evropske vesoljske agencije na UL FGG (20.‒24. september 2021)


ESA training

 • Gozd je vir hrane, energije, zaslužka za več kot milijardo ljudi po svetu.
 • Gozdovi predstavljajo 80 % svetovne kopenske biotske raznovrstnosti.
 • Biotska raznovrstnost je ogrožena zaradi vse pogostejših naravnih nesreč, podnebnih sprememb ter krčenja in degradacije gozdov.
 • Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb ter za preživetje vseh živih bitij (tudi človeka) na Zemlji.
 • Gozdove in biotsko raznovrstnost lahko zaznavamo tudi skozi oči satelitov in umetne inteligence.

Evropska vesoljska agencija (ESA) organizira v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani in z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije deseto poletno šolo na področju daljinskega zaznavanja. Tema letošnjega izobraževalnega programa je Opazovanje Zemlje in umetna inteligenca v gozdarstvu (angl. Earth Observation and Artificial Intelligence for Forestry). Pet dnevni program bo potekal med 20. in 24. septembrom 2021 na UL FGG. Vsebina predavanj in delavnic je ciljno oblikovana za mlade strokovnjake, predvsem magistrske in doktorske študente in študentke, podoktorske raziskovalke in raziskovalce, ki že imajo solidno znanje na področju daljinskega zaznavanja, (geo)informatike in/ali geoprostorske podatkovne analitike, ter strokovnjake s področja gozdarstva z namenom spodbujati uporabo daljinskega zaznavanja ter podatkov Coeprnicus Sentinel in umetne inteligence v gozdarstvu. Dogodek je del pobude ESA »Opazovanje Zemlje za družbo«, EO Science for Society.

Dogodek je namenjen predvsem:

 • Usposabljanju nove generacije znanstvenikov in strokovnjakov na področju daljinskega zaznavanja za spremljanje sprememb na površju Zemlje, s poudarkom na gozdovih;
 • Spoznavanju teoretičnih osnov, algoritmov za obdelavo podatkov in uporaba teh podatkov v gozdarstvu;
 • Spoznavanju sodobnih orodij in metod za uporabo podatkov daljinskega zaznavanja v praksi, s poudarkom na podatkih Sentinel;
 • Predstavitvi obdelave velikih podatkov v oblaku (Forestry Thematic Application Platform).

Šola bo pokrila tako teoretični kot praktični del z naslednjimi temami:

 • Misiji Sentinel-1 in Sentinel-2 ter njuno delovanje;
 • Uvod v misijo ESA BIOMASS;
 • Naravne motnje z vidika zdravja habitatov gozdov;
 • Spremljanje gozdov in odkrivanje sprememb z optičnim in radarskih daljinskim zaznavanjem;
 • Odkrivanje gozdnih požarov z optičnim in termičnim daljinskim zaznavanjem;
 • Krčenje gozdov in degradacija gozdov;
 • PolInSAR in TomoSAR za gozdove;
 • Gozdna struktura in proizvodnja biomase z uporabo SAR;
 • Natančnost pri kartiranju gozdov;
 • Časovne vrste Sentinel-2 in Landsat za spremljanje gozdov;
 • Pregledovalnik EO Browser;
 • Umetna inteligenca za gozdove;
 • Forestry Thematic Exploitation Platform;
 • Usposabljanje za uporabo orodja SNAP Toolbox.

Več informacij: https://landtraining2021.esa.int/