EO and AI for Forestry – poletna šola Evropske vesoljske agencije na UL FGG (20.‒24. september 2021)

ESA training

Gozd je vir hrane, energije, zaslužka za več kot milijardo ljudi po svetu. Gozdovi predstavljajo 80 % svetovne kopenske biotske raznovrstnosti. Biotska raznovrstnost je ogrožena zaradi vse pogostejših naravnih nesreč, podnebnih sprememb ter krčenja in degradacije gozdov. Trajnostno gospodarjenje z gozdovi je ključnega pomena za blaženje podnebnih sprememb ter za preživetje vseh živih bitij (tudi človeka) na Zemlji. Gozdove in biotsko raznovrstnost lahko zaznavamo tudi skozi oči satelitov in umetne inteligence.

Evropska vesoljska agencija v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije organizira poletno šolo 10th Advanced Training Course on Land Remote Sensing EO and AI for Forestry.

Šola bo potekala med 20. in 24. septembrom 2021 na UL FGG. Glavni poudarek bo uporaba daljinskega zaznavanja in umetne inteligence za gozdarstvo. Poletna šola je namenjena mladim, predvsem študentom višjih letnikov, doktorskim študentom, mladim raziskovalcem in vsem, ki jih zanima uporaba daljinskega zaznavanja in umetne inteligence s poudarkom na obnovljivih gozdnih virih. Razložene bodo teoretične osnove, algoritmi, podatki in njihova aplikativna uporaba za področje gozdarstva. Prikazana bo uporaba različnih metod in orodij za obdelavo podatkov daljinskega zaznavanja s poudarkom na satelitskih posnetkih Sentinel. Predstavljena bo obdelava velikih količin satelitskih posnetkov za aplikativno uporabo v gozdarstvu.

Šola bo pokrila tako teoretični kot praktični del z naslednjimi temami:

 • Misiji Sentinel-1 in Sentinel-2 ter njuno delovanje;
 • Uvod v misijo BIOMASS;
 • Naravne motnje gozdov;
 • Spremljanje gozdov in odkrivanje sprememb z optičnim in radarskih daljinskim zaznavanjem;
 • Odkrivanje gozdnih požarov z optičnim in termičnim daljinskim zaznavanjem;
 • Krčenje gozdov in degradacija gozdov;
 • PolInSAR in TomoSAR za gozdove;
 • Gozdna struktura in proizvodnja biomase z uporabo SAR;
 • Natančnost pri kartiranju gozdov;
 • Časovne vrste Sentinel-2 in Landsat za spremljanje gozdov;
 • Pregledovalnik EO Browser;
 • Umetna inteligenca za gozdove;
 • Forestry Thematic Exploitation Platform;
 • Usposabljanje za uporabo orodja SNAP Toolbox.

 

Za več informacij in prijavo obiščite spletno stran šole: https://landtraining2021.esa.int/

Rok za prijavo je do 15. maja 2021.