Razpored informativnih dni, na katerih bomo predstavili vpisne pogoje za študijske programe gradbeništva, okoljskega gradbeništva in geodezije:

Informativni dnevi bodo potekali:

– v petek, 10. februarja 2017, ob 10.00,
– v petek, 10. februarja 2017, ob 15.00,
– v soboto, 11. februarja 2017, ob 10.00.

Po sprejemu dijakov v avli ter nagovoru prodekana bodo na zanimiv način predstavljeni vsi oddelki fakultete – Oddelek za geodezijo, Oddelek za gradbeništvo ter Oddelek za okoljsko gradbeništvo.

Podrobnejši program:
 1. Pozdravni nagovor prodekana za izobraževanje doc. dr. Dušana Petroviča.
 2. Predstavitve posameznih študijskih programov prve stopnje v predavalnicah:
  • P-I/1, P-I/2: Operativno gradbeništvo (VS OpGr), Gradbeništvo (UN Gr) – Študijska programa Oddelka za gradbeništvo
  • P-II/5: Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN VOI) – Študijski program Oddelka za okoljsko gradbeništvo
  • P-IV/7: Tehnično upravljanje nepremičnin (VS TUN), Geodezija in geoinformatika (UN GIG) – Študijska programa Oddelka za geodezijo

  Poleg učiteljev in študentov UL FGG bodo na predstavitvah sodelovali tudi strokovnjaki iz prakse:

  Angelo Žigon, univ. dipl. inž. grad., generalni direktor projektivnega podjetja ELEA IC

  – Asist. Irena Strnad, univ. dipl. inž. grad., Prometno tehnični inštitut

  Marko Mesarič, univ. dipl. inž. geod., podjetje Modri planet

  – dr. Primož Banovec, univ. dipl. inž. grad., direktor Inštituta za vodarstvo

  – mag. Jošt Sodnik, univ. dipl. inž. grad., direktor podjetja Tempos d. o. o.

 3. Po predstavitvah vas vabimo, da si ogledate razne demonstracije, eksperimente in aktivnosti.

  Letos smo za vas pripravili:

  – Avla: Model premeščanja sedimentov

  – Avla: Aqualibrium

  – Avla: Potresna miza

  – Avla: Repozitorij – DRUGG

  – P-I/3: Prometne simulacije

  – I. nad.: Les – gradbeni material, ki povezuje preteklost in prihodnost

  – II. nad.: Stojnica študentske organizacije SILA

  – III. nad.: SONCE-SENCA: energetska učinkovitost stavb se prične z osončenostjo

  – IV. nad.: Oddelek za geodezijo

  – Stavba laboratorija: Ogled laboratorija KPL

Program traja približno uro in pol, na fakulteti pa se lahko zadržite tudi dlje, saj bodo vsi prikazi na voljo za ogled ves dan.


Predstavljeni bodo vsi študijski programi prve stopnje:

Univerzitetni študijski programi:

Visokošolska strokovna študijska programa:

Obiskovalci bodo lahko že spoznali predstojnike ter nekatere učitelje posameznih oddelkov in pridobili vse potrebne informacije, prisluhnili pa bodo lahko tudi gostu, ki jim bo skozi svoje izkušnje še bolj približal področja študija. Tudi tokrat bomo za obiskovalce pripravili pestre eksperimente, v avli pa se bodo predstavile še študentske organizacije naše fakultete in društva študentov gradbeništva, geodezije in vodarstva.

Več o študijih na UL FGG