Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo sporoča, da nas je mnogo prezgodaj zapustil naš sodelavec

 Roman Kunič, izredni profesor in višji znanstveni sodelavec za področje Gradbeništvo in okoljsko inženirstvo,

predstojnik Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente.

 

Datum žalne seje bomo sporočili naknadno.