Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana in Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana 

obveščata vse zainteresirane, da je bil dne 5.5.2016 na portalu www.enarocanje.si, na spletni strani SSRS: www.ssrs.si in spletni strani JSS MOL: www.jssmol.si objavljen »Javni, projektni, odprti, anonimni, dvostopenjski, natečaj za urbanistično in krajinsko zasnovo območja ter za najprimernejše krajinske in arhitekturne rešitve stanovanjske soseske in večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo na območju Brdo 2, Ljubljana«.

Vabljeni k prijavi!