Posnetek dogodka je na spodnji povezavi:

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Študentski svet UL FGG in Študentska organizacija SILE so v četrtek, 22. aprila, organizirale spletni dogodek na zelo aktualno temo poklicnih kompetenc in licenc pooblaščenih inženirjev. Udeležence je pozdravila prodekanja za študentske zadeve doc. dr. Simona Savšek in poudarila pomen poklicnih kompetenc, torej znanja, veščin in sposobnosti, ki jih omogoča študij na fakulteti preko akreditiranih študijskih programov in ki zagotavljajo pridobitev poklicnega naziva pooblaščeni inženir. Moderator dogodka, ki se ga je udeležilo preko 90 študentov in zaposlenih, je bil doc. dr. Peter Lipar.

Generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije (IZS) mag. Barbara Škraba Flis, ki je v zadnjih letih strokovno aktivna predvsem na področju gradbene in poklicne zakonodaje, je predstavila pogoje za dostop do reguliranih poklicev pooblaščeni inženir in vodja del ter njihove pristojnosti (ZAID, GZ).

O tem, kako poteka izvedba strokovnih izpitov za pooblaščenega inženirja gradbene stroke, je spregovoril izr. prof. dr. Janko Logar, profesor za geotehniko na UL FGG, ki je pri IZS predsednik izpitne komisije za strokovne izpite s področja gradbeništva.

Matej Kovačič, univ. dipl. inž. geod., ki je na Geodetskem zavodu Celje odgovoren za področje nepremičnin, je razložil, kako poteka izvedba strokovnih izpitov za pooblaščenega inženirja geodetske stroke.

Aleksandra Velkovrh, projektni vodja in bivša gradbena inšpektorica, ki je svojo poklicno pot začela na gradbišču ter nadaljevala na lokalni in državni ravni kot inšpektor in kot investitor pa je spregovorila o implementaciji gradbene zakonodaje v praksi.