Select Page

Katedra za konstrukcije in potresno inženirstvo (KKPI)

Katedra je bila ustanovljena 18.4.2001, ko je bil reorganiziran IKPIR. Njeni sodelavci se ukvarjamo s pedagoškim, raziskovalnim in razvojnim delom na področju gradbenih konstrukcij ter potresnega inženirstva in pri tem v okviru IKPIR tesno sodelujemo s sodelavci Katedre za gradbeno informatiko.

Pedagoško delo

Učitelji KKPI imamo na dodiplomskem in podiplomskem študiju gradbeništva predavanja in vaje ter seminarje s področij statike in dinamike konstrukcij ter potresnega inženirstva, delno tudi s področja armiranobetonskih konstrukcij.

Sodelavci KKPI smo bili po ustanovitvi katedre mentorji pri sedmih doktoratih, enem magisteriju in 73 diplomah univerzitetnega študija ter somentorji pri 19 diplomah. En diplomant je dobil Prešernovo nagrado za študente Univerze v Ljubljani, dva diplomanta Prešernovo nagrado na FGG in dva nagrado Trima.

Raziskovalci KKPI smo bili mentorji sedmim mladim raziskovalcem, ki so uspešno zaključili študij z doktoratom (ena doktorandka je dobila nagrado Trima), od leta 2009 so mentorji osmim mladim raziskovalcem, ki se usposabljajo za doktorat. Na neformalno usposabljanje je prišlo več raziskovalcev iz tujine (ZDA, Mehika, Iran, Italija, Romunija, Hrvaška, Srbija).

Profesorji KKPI smo sodelovali tudi pri dodiplomskem in podiplomskem študiju na tujih univerzah. Član KKPI kot predstavnik FGG sodeluje v projektu EUCEET (European Civil Engineering Education and Training), ki se izvaja v okviru programa SOCRATES. Na FGG je bil na rednem dodiplomskem študiju vpeljan nov predmet Računalniško projektiranje konstrukcij, ki temelji na sodobnih principih projektnega dela in interdisciplinarnega sodelovanja na daljavo. Za zasnovo in izvedbo tega predmeta smo pedagogi KKPI prejeli mednarodno nagrado. Sodelavec KKPI je na FGG uvedel predmet Kontrola in zagotavljanje kakovosti.

Raziskovalno delo

Na področju potresnega inženirstva se je v zadnjih letih raziskovalna skupina ukvarjala predvsem z raziskavami na naslednjih področjih: modeliranje in nelinearna analiza konstrukcij stavb ter mostov pri potresni obtežbi, vpliv opečnih polnil na potresni odziv AB okvirnih konstrukcij, vpliv torzije na odziv konstrukcij, nadaljnji razvoj in razširitev uporabnosti N2-metode, potresni odziv montažnih industrijskih objektov ter sten z odprtinami, verjetnostna analiza konstrukcij pri potresni obtežbi in inovativne metode potresnoodporne gradnje z uporabo potresne izolacije.

Med razvojnimi raziskavami so bile najpomembnejše raziskave v zvezi z uvajanjem Evrokoda 8. Raziskovalno delo poteka v okviru programske skupine Potresno inženirstvo, ki je bila med leti 2004–2008 ocenjena kot najboljša skupina na področju gradbeništva. Poleg tega je skupina za ARRS izvajala tri raziskovalne projekte ter bila vključena v številne bilateralne in multilateralne mednarodne projekte.

Dvostranski projekti so se izvajali z univerzama v Stanfordu in Renu v ZDA, s tokijsko univerzo, z univerzo v Nikoziji ter univerzama v Beogradu in Osijeku. Zelo odmevna je bila tretja mednarodna delavnica, ki smo jo leta 2004 organizirali na Bledu.

Na področju nelinearne numerične analize konstrukcij se raziskovalci KKPI ukvarjamo s temeljnimi in aplikativnimi raziskavami nelinearne numerične mehanike konstrukcij, razvijamo raziskovalne računalniške programe, sodelujemo pri reševanju zahtevnejših praktičnih nalog, organiziramo mednarodne konference ter skrbimo za sodelovanje z evropskimi raziskovalnimi centri s tega področja.

Področja raziskav so nelinearna analiza tankostenskih konstrukcij, numerična simulacija velikega požara v skladišču rezervoarjev naftnih derivatov in njegov vpliv na nosilnost požaru izpostavljenih konstrukcij, nelinearna analiza (gradbenih) izdelkov iz kompozitnih materialov, metode za optimizacijo oblike ter debeline ploskovnih konstrukcij, integracijski algoritmi za nelinearno dinamiko, elastoplastični in elastoviskoplastični materialni modeli za metale, nelinearen materialni model za armirani beton ter algoritmi za prilagodljivo modeliranje ploskovnih konstrukcij.

Sodelavci KKPI so recenzenti uglednih mednarodnih revij, člani uredniških odborov mednarodnih konferenc, v okviru podiplomskega študija delujejo tudi na Fakulteti za gradbeništvo na Reki.

Strokovno delo

Poleg pedagoškega in raziskovalnega dela smo bili sodelavci KKPI vključeni v številne zahtevne razvojne projekte za naročnike iz gospodarstva in državne uprave. Vodili smo delo v zvezi z uvajanjem evropskega in slovenskega standarda za projektiranje potresnoodpornih objektov Evrokod 8 (EC8) v Sloveniji.

Pri pripravi evropskega standarda EC8 je kot predstavnik Slovenije ves čas aktivno sodeloval sodelavec KKPI. Poenostavljena metoda za nelinearno potresno analizo konstrukcij (metoda N2), ki je bila razvita v programski skupini, je postala sestavni del EC8. V obdobju 2002–2004 smo vodili velik mednarodni projekt Revidirana verjetnostna ocena potresne nevarnosti na lokaciji JE Krško.

Sodelujemo tudi pri projektu analize potresne nevarnosti za planirani novi blok JE Krško. IKPIR je ves čas svojega delovanja skrbel za pripravo lastnih programov za projektiranje konstrukcij in za njihovo uvajanje v študijski proces in v projektantsko prakso. Razvoj informacijske tehnologije, predvsem orodij za grafične predstavitve, je zahteval, da sodobno programsko opremo za široko uporabo opravljajo specializirana podjetja.

KKPI se je zato povezala z ameriškim podjetjem Computers&Structures Inc. (CSI), ki izhaja iz Univerze v Berkeleyju. Ta povezava je omogočila, da KKPI od leta 2003 uvaja sodobne računalniške programe te družbe v prakso in skrbi za pomoč uporabnikov. V okviru naloge za DARS je bil na podlagi izkušenj, dobljenih pri projektiranju prvega potresno izoliranega viadukta v Sloveniji (viadukt Ločica), pripravljen dokument v pomoč projektantom potresne izolacije mostov.

Sodelavci KKPI smo sodelovali pri študijah in modelnih preiskavah potresne ranljivosti stebrov viadukta Ravbarkomanda in sorodno konstruiranih premostitvenih objektih in pri pripravi predlogov za utrditve. Za predvideno podzemno odlagališče nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov smo izdelali seizmološko analizo lokacije in priporočila za seizmične obremenitve. Projektni potresni parametri so bili določeni za vrsto pomembnih objektov. Po potresu v Bovcu, leta 2004, smo bili sodelavci KKPI vključeni v razne popotresne aktivnosti.

zaposleni telefon email
doc. dr. Anže Babič, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 602 anze.babic@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Boštjan Brank, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 594 bostjan.brank@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Matjaž Dolšek, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 612 matjaz.dolsek@fgg.uni-lj.si
Neja Fazarinc, dipl. inž. grad. (UN). neja.fazarinc@fgg.uni-lj.si
izr. prof. dr. Matija Gams, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 512 matija.gams@fgg.uni-lj.si
prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 589 tatjana.isakovic@fgg.uni-lj.si
asist. Antonio Janevski, mag. inž. grad. +386 1 4768 611 antonio.janevski@fgg.uni-lj.si
Danijel Kirn, dipl. inž. grad. (UN). 01 4768611 danijel.kirn@fgg.uni-lj.si
asist. Nemanja Krtinić, mag. inž. grad. +386 1 4768 611 nemanja.krtinic@fgg.uni-lj.si
Gordan Praštalo, mag. inž. grad. gordan.prastalo@fgg.uni-lj.si
asist. dr. Jure Snoj, univ. dipl. inž. grad. +386 1 4768 611 jure.snoj@ikpir.fgg.uni-lj.si
asist. Milena Tomić, mag. inž. grad. milena.tomic@fgg.uni-lj.si
Blaž Zoubek, univ. dipl. inž. grad. blaz.zoubek@fgg.uni-lj.si

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri