prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.

prof. dr. Tatjana Isaković, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)