V sredo, 5. decembra, smo na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo že tradicionalno podeljevali priznanja in nagrade, ki izkazujejo uspešnost in dobro delo zaposlenih in študentov na fakulteti. Za glasbeno popestritev je z izvrstnim nastopom poskrbela vokalno instrumentalna skupina Ridiamo, ki jo sestavljajo študenti Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani.

Podelitev je s pozdravnim nagovorom otvoril prodekan fakultete doc. dr. Samo Drobne, sledila pa je podelitev Prešernovih in Goljevščkovih nagrad za študijsko leto 2017/2018, nagrad najboljšim študentom, fakultetnih priznanj zaposlenim ter podelitev nagrad najboljšim pedagogom po izboru študentov v študijskem letu 2017/2018.

Univerzitetno Prešernovo nagrado je prejela Manca Petek za zaključno delo pod mentorstvom prof. dr. Matjaža Mikoša in somentorstvom asist. dr. Nejca Bezaka.

Fakultetne Prešernove nagrade so prejeli:
Ana Potočnik Buhvald za zaključno delo pod mentorstvom prof. dr. Krištofa Oštirja
Filip Andolšek za zaključno delo pod somentorstvom asist. dr. Anžeta Babiča
Jure Zevnik za zaključno delo pod mentorstvom izr. prof. dr. Marjete Kramar Fijavž

Goljevščkove nagrade so prejeli:
Anja Kitić za zaključno delo pod mentorstvom doc. dr. Maria Krzyka
Anja Lešek za zaključno delo pod mentorstvom doc. dr. Dušana Žagarja

Nagrade so prejeli tudi študenti 1. in 2. stopnje študijskih programov, ki so v preteklem študijskem letu dosegli visoko povprečno oceno.

Nagrajenci študijskih programov 1. stopnje:
Amir Karadžić, vpisan v 2. letnik študijskega programa Operativno gradbeništvo
Kristina Cerar, vpisana v 2. letnik študijskega programa Tehnično upravljanje nepremičnin
Zala Ferlic, vpisana v 3. letnik študijskega programa Geodezija in geoinformatika
Filip Baumgartner, vpisan v 2. letnik študijskega programa Gradbeništvo
Igor Mlakar, študent 2. letnika študijskega programa Vodarstvo in okoljsko inženirstvo

Nagrajenci študijskih programov 2. stopnje:
Nina Vidic, vpisana v dodatno leto študijskega programa Geodezija in geoinformatika
Tadeja Vok, vpisana v dodatno leto študijskega programa Geodezija in geoinformatika
Gregor Udovč, vpisan v dodatno leto študijskega programa Gradbeništvo
Luka Gradišar, vpisan v 2. letnik študijskega programa Gradbeništvo
Matic Klun, vpisan v 2. letnik študijskega programa Prostorsko načrtovanje
Klemen Beličič, vpisan v 2. letnik študijskega programa Prostorsko načrtovanje

Posebej izpostavljena študenta
Študenta Urša Maček in Jan Slobodnik sta bila še posebej izpostavljena, saj dosegata visoko povprečno oceno, hkrati pa tudi aktivno sodelujeta v organih fakultete in obštudijskih dejavnostih.

Fakultetna priznanja zaposlenim
Fakultetna priznanja so dobili tudi zaposleni, ki so s svojim izjemnim delom zaznamovali letošnje leto. Letošnji dobitniki priznanj so:

gospa Urška Prusnik, za vestno in odgovorno delo kot pomočnica tajnika za gospodarske zadeve. Urška Prusnik koordinira vse prenove, ki potekajo v stavbah fakultete. Zaradi njene izjemne energije in čuta odgovornosti vse prenove na fakulteti potekajo v predvidenih terminskih rokih in z velikim posluhom za zaposlene in študente.
gospod Darko Malič, za vestno in odgovorno delo v Računalniškem centru. Njegova posebna vrlina je, da ustreže željam sodelavcev tudi v zadnjem trenutku in včasih nemogočih terminih. Zaradi njegove velike strokovne usposobljenosti težave rešuje samostojno in premišljeno.
izr. prof. dr. Mojca Šraj, za pozitiven odnos do pedagoškega in raziskovalnega dela ter vključevanja v številne dejavnosti fakultete. Mojca Šraj je s svojim vestnim in skrbnim delom zgled in navdih sodelavcem na Katedri za splošno hidrotehniko na Oddelku za okoljsko gradbeništvo. Kot odličen pedagog je vedno na voljo in pripravljena pomagati mlajšim kolegom, raziskovalcem in študentom.
– izr. prof. dr. Ana Petkovšek, za prispevek k dvigu ugleda fakultete v strokovnih krogih in širše v družbi. Ana Petkovšek strokovno in raziskovalno deluje na več področjih geotehnike. Vseh 40 let svojega profesionalnega delovanja vlaga veliko energije v prenos znanj iz akademskega okolja v prakso. Na 5. Slovenskem geološkem kongresu je s svojo raziskovalno skupino Katedre za geotehniko FGG predstavila dosežke in sprožila številne pozitivne odzive.

Najboljši pedagogi po izboru študentov
Najboljše pedagoge so izbrali tudi študentje. Priznanja sta jim podelila predsednik in podpredsednica Študentskega sveta UL FGG, Amel Emkić in Maruša Cestnik. Najboljši pedagogi po izboru študentov so:

Iz oddelka za gradbeništvo:

– asist. dr. Peter Češarek
– doc. dr. Peter Lipar
– prof. dr. Zvonko Jagličič
– izr. prof. dr. Janko Logar
– doc. dr. Primož Može

Oddelek za geodezijo

– prof. dr. Krištof Oštir
– asist. dr. Tilen Urbančič
– asist. Jernej Tekavec

Oddelek za okoljsko gradbeništvo

– asist. dr. Nejc Bezak
– izr. prof. dr. Dušan Žagar

Iskrene čestitke vsem nagrajencem!