V četrtek, 20. aprila, smo po triletnem premoru na Oddelku za okoljsko gradbeništvo UL FGG v sodelovanju s Hidroinštitutom zopet gostili 39. Goljevščkov spominski dan. Dogodek je bil namenjen promociji dela naših raziskovalcev. Predstavitvam prispevkov je sledila okrogla miza, na kateri smo s panelisti razpravljali o trenutnem stanju na področju kadrov v vodarstvu, prepoznavnosti poklica vodarja oz. inženirja okoljskega gradbeništva in idejah, kako lahko vsi skupaj, tako UL FGG kot stroka, prispevamo k povečanju vpisa na študijski program Vodarstvo in okoljsko inženirstvo ter k dvigu ugleda našega poklica.

Vabljeni k branju celotnega poročila o dogodku [PDF].

Skip to content