Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, je s 1. januarjem 2020 kot prva institucija iz Slovenije postala članica konzorcija OGC® (angl. Open Geospatial Consortium).

OGC je vodilno mednarodno združenje za standardizacijo na področju geoprostorskih in lokacijskih storitev. Konzorcij je bil sicer ustanovljen že daljnega leta 1994 in ima več kot petsto članov, ki so podjetja, vladne agencije, raziskovalne organizacije in univerze. Glavni namen konzorcija je, da prispeva k razvoju prostorskih informacij in storitev na način, da jih je mogoče najti, so dosegljive, medopravilne in predvsem da je mogoče prostorske podatke uporabiti večkrat v različne namene. Dejavnosti v okviru konzorcija sledijo sodobnim tehnološkim trendom na področju geoinformacijske medopravilnosti.

Kontaktni osebi za UL FGG sta Anka Lisec, anka.lisec@fgg.uni-lj.si (vsebinske zadeve) in Romana Hudin, romana.hudin@fgg.uni-lj.si (administrativne zadeve).

Več informacij o samem konzorciju je mogoče najti na spletni strani konzorcija: https://www.ogc.org.

OGC

Logo OGC (https://www.ogc.org).