Prijavni rok za prijavo za vpis po merilih za prehode, vzporedni študij in diplomante je odprt od 1. 9. 2017 do 17. 9. 2019. Kandidati se lahko na študijske programe 1. stopnje prijavite na portalu eVŠ.

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo redno izvaja pet študijskih programov prve stopnje: