Center šolskih in obšolskih dejavnosti razpisuje delovno mesto za koordinatorja projekta ESERO (ESERO Manager), ki ga prijavlja pri Evropski vesoljski agenciji v sodelovanju s Centrom Noordung. Zaposlitev se sklepa za obdobje do 31. 12. 2025 z možnostjo podaljšanja ob podaljšanju projekta. Delovno mesto je v Ljubljani.

Osnovna zadolžitev:
Vsebinska in organizacijska koordinacija izvedbe projektnih aktivnosti v okviru projekta ESERO (European Space Education Resource Office) v Sloveniji.

Ključne delovne naloge:

  • sodelovanje pri vzpostavitvi ESERO pisarne na CŠOD, vključno s sodelovanjem v postopku pridružitve projektu, ki ga vodi Evropska vesoljska agencija (ESA);
  • podpora izvajalcem aktivnosti, povezanih s prednostnimi področji projekta ESERO, v CŠOD in širšem izobraževalnem sistemu v Sloveniji;
  • koordinacija oblikovanja in izvedbe izobraževalnih programov za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, namenjenih usposabljanju za vključevanje vesoljskih tem (astronomija, vesoljske tehnologije ipd.) v redni pouk z namenom promocije področja STEM;
  • koordinacija vzpostavitve repozitorija gradiv za uporabo v izobraževanju v Sloveniji, ki bo vključeval gradiva iz baze ESE in projekta ESERO ter druga gradiva, povezana s prednostnimi področji projekta ESERO;
  • vzpostavitev sistema splošne promocije področij, povezanih s projektom (ESA, ESERO, STEM, vesolje, opazovanje Zemlje, ipd.) – vključno z aktivnimi pristopi, kot so socialna omrežja in terenske kampanje;
  • vzpostavitev in koordinacija mreže ESERO v Sloveniji, ki bo poleg predstavnikov izobraževalnega sektorja vključevala tudi predstavnike raziskovalnega sektorja, predstavnike gospodarstva ter predstavnike širše zainteresirane javnosti;
  • komunikacija in sodelovanje z Evropsko vesoljsko agencijo (ESA) in predstavniki ESERO pisarn v drugih državah.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta s kontaktnimi informacijami za prijavo so objavljeni na spletnih straneh ZRSZ pod šifro OP33490.

Vabljeni k prijavi.