UL FGG razpisuje študentski, anonimni, enostopenjski natečaj za izbiro imena in logotipa novega lokala – kavarnice. Lokal bo urejen v stavbi na dvorišču fakultete na Jamovi cesti 2, 1000 Ljubljana (najprej hišniško stanovanje in kasneje fotokopirnica).

Predmet natečaja je celostna zasnova in oblikovanje imena in logotipa novega lokala, ki mora vključevati:

  • predlog kratkega, jedrnatega, prepoznavnega imena, ki mora hkrati odražati vsebino UL FGG z vsemi njenimi oddelki in študijskimi programi,
  • zasnovo ustreznega logotipa (kot podporo k imenu lokala), pri čemer je treba zagotoviti barvno skladnost s CGP UL.

Natečaj je odprt do 5. 9. 2022. Podrobne informacije o natečaju so v priloženem dokumentu.