Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani bo v soorganizaciji z Društvom vodarjev Slovenije in Slovenskim društvom za zaščito voda, v dneh od 17. do 19. septembra 2023 organiziralo strokovno ekskurzijo v Antwerpen, Flandrija, Belgija, s prevladujočo temo urbani vodni krog. Naš glavni gostitelj bo javno podjetje Aquafin NV, ki ima koncesijo za čiščenje odpadnih voda za celotno Flandrijo. Drugi gostitelj bo še podjetje De Watergroep, ki je eno izmed večjih podjetji, ki se primarno ukvarja z vodooskrbo. V sklopu ekskurzije nam bodo gostitelji predstavili najnovejše raziskovalne in aplikativne projekte na področju čiščenja odpadnih voda, vodooskrbe in obvladovanja padavinskih voda v urbanem okolju.

Za študente Vodarstva in okoljskega inženirstva (VOI) na 1. stopnji ali 2. stopnji, z aktivnim statusom, je na voljo možnost sofinanciranja njihove udeležbe s strani UNESCO Katedre za zmanjševanje tveganj ob vodnih ujmah Univerze v Ljubljani.

Podrobnosti strokovne ekskurzije najdete tukaj: https://www.unesco-floods.eu/razpis-za-studente-vodarstva-in-okoljskega-inzenirstva-na-ul-fgg-strokovna-ekskurzija-v-flandrijo-september-2023/

Skip to content