prof. dr. Dejan Zupan, univ. dipl. mat.

prof. dr. Dejan Zupan, univ. dipl. mat.

Visokošolski učitelj - redni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za mehaniko (KM)
  • telefon: 47 68 632, int. 632
  • email: dejan.zupan@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 507 Jamova 2

Predmeti