doc. dr. Gorazd Novak, univ. dipl. inž. grad.

doc. dr. Gorazd Novak, univ. dipl. inž. grad.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

  • organizacijska enota: Katedra za mehaniko tekočin
  • telefon: +386 1 4768 683
  • email: gorazd.novak@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 38 Hajdrihova 28 – kabinet
  • govorilne ure: po dogovoru

Predmeti