izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

izr. prof. dr. Sebastjan Bratina, univ. dipl. inž. grad.

Visokošolski učitelj - Izredni profesor (pedagoški)

  • organizacijska enota: Oddelek za gradbeništvo
  • telefon: +386 1 4768 598
  • email: sebastjan.bratina@fgg.uni-lj.si
  • kabinet: 413 Jamova 2 – kabinet
  • govorilne ure: po predhodnem dogovoru