asist. dr. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod.

asist. dr. Urška Drešček, univ. dipl. inž. geod.

Asistent - Asistent z doktoratom (pedagoški)

Predmeti