Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo pri Univerzi v Ljubljani (UL FGG), v skladu s cilji študijskih programov, v vsebine dodiplomskih in podiplomskih študijev vključujemo tudi predavanja strokovnjakov iz prakse. V petek 24. 5. 2019 smo tako s študenti 3. letnika prve stopnje študija Geodezija in geoinformatika ter 2. letnika študija Tehnično upravljanje nepremičnin obiskali Ptuj.

Tam so nas sprejeli na Območni geodetski upravi Ptuj (OGU Ptuj), kjer so nam predstavili organizacijo, delovne procese in trenutne projekte, predvsem v povezavi s katastrskim evidentiranjem nepremičnin in preurejanjem zemljišč. Posebej smo se seznanili z njihovimi izkušnjami na področju komasacij kmetijskih zemljišč. Sodelavcem OGU Ptuj so se pri tem pridružili še vodja komasacij na Upravi enoti Ptuj in predstavnika geodetskega podjetja, ki je ravno zaključilo izvedbeni del komasacije na tem območju. Sledil je ogled komasacijskega območja Videm 3, kjer smo se seznanili tudi z vzporednimi ukrepi kmetijskega preurejanja, kot je to na primer ureditev poljskih poti.

Za zanimiv program in gostoljubje se iskreno zahvaljujemo OGU Ptuj, Geodetskemu zavodu Celje d. o. o. in kmetiji Svenšek iz Sel, Lovrenc na Dravskem polju!

 

Udeleženci strokovnega obiska z gostiteljem Jožetom Dajnkom pred OGU Ptuj

Ogled komasacijskega območja Videm 3