Na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo sodelujemo z Naravoslovnotehniško fakulteto pri projektu Erozijski procesi na obalnih flišnih klifih z oceno tveganja. Naloga geodetov pri projektu je periodično geodetsko snemanje klifov spomladi in jeseni. Zajem izvajamo na dva načina, s terestričnim laserskim skenerjem (TLS) in daljinsko vodenim letalnikom.

Na projektu s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo sodeluje tudi doc. dr. Klemen Kozmus Trajkovski, ki je za Finance povedal, kako poteka spremljanje sprememb z droni, na kakšne načine snemajo klife in kaj vse lahko iz posnetkov razberejo.

Članek je bil objavljen v časniku Finance z dne 27. 9., preberete pa ga lahko tudi na povezavi: https://topgradbenistvo.finance.si/9004309/Kako-z-dronom-spremljajo-spremembe-na-Strunjanskem-klifu

Skip to content