Slovensko društvo za akustiko (SDA) vabi na strokovni posvet o hrupu obratovalne opreme in možnih vplivih na okolje. Posvet organizira Slovensko društvo za akustiko (SDA) ob sodelovanju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Posvet bo 19. 9. 2022, s pričetkom ob 9:00 h, Hajdrihova ulica 28, Ljubljana, predavalnica H-10, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Univerza v Ljubljani.

Program:

  • dr. Holeček Nikola, Fakulteta za varstvo okolja, Velenje in FKKT, Univerza v Ljubljani: Zvočna emisija toplotnih črpalk zrak-voda in posledično pričakovane medsosedske napetosti
  • Kvasič Tone, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor: Obratovanje toplotnih črpalk – Normativna ureditev na področju hrupa v okolju
  • Saša Galonja, Sektor za sistem prostora in graditve, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Ministrstvo za okolje in prostor: Obratovalna oprema – pravna ureditev hrupa v stavbah
  • Sonja Jeram, NIJZ Nacionalni inštitut za javno zdravje: Vpliv hrupa na zdravje in počutje ljudi: Posebnosti v primeru hrupa obratovalne opreme
  • Odmor za kavo
  • Peter Dolenc- IMS MERILNI SISTEMI d.o.o., Ljubljana: Meritev in analiza hrupa toplotne črpalke: primer iz prakse
  • Diskusija

Z namenom organizacije in zasedenosti predavalnice vas vljudno prosimo, če nam lahko svojo udeležbo potrdite na mail mdovjak@fgg.uni-lj.si do 15. 9. 2022. Hvala.