Naslov: Računsko in eksperimentalno določanje nosilnosti lameliranih lepljenih nosilcev iz bukovega lesa.

Mentor: izr. prof. dr. Simon Schnabl
Somentor: prof. dr. Goran Turk

Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 12. 10. 2022 ob 15. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.

Skip to content