Naslov: Ugotavljanje sprememb rečnih prodišč z daljinskim zaznavanjem.

Mentor: prof. dr. Krištof Oštir
Somentor: doc. dr. Žiga Kokalj

Javni zagovor doktorske disertacije bo v torek, 11. 10. 2022, ob 15. uri, v Svečani dvorani UL FGG, II. nadstropje, Jamova cesta 2, Ljubljana.

Obvestilo o zagovoru [PDF]

Skip to content