Vabilo k sodelovanju pri raziskovalnem in pedagoškem delu na UL FGG

… za študentke/študente višjih letnikov, absolventke/absolvente in diplomantke/diplomante magistrskega študija druge stopnje Geodezija in geoinformatika, ki jih zanima raziskovalno in pedagoško delo na Oddelku za geodezijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo...

Pojasnila k prispevkom POP TV

Pojasnila k prispevkom POP TV o izplačilih zaposlenim na UL FGG Pred objavo takšnih »škandaloznih dodatkov« bi morali raziskovalni novinarji najprej dobro razčistiti, kaj je zakonito in kaj je nezakonito na področju izplačevanja plač in drugih prejemkov zaposlenih na...