Dostop do baze Techology Collection

Obveščamo vas, da je od letos uporabnikom UL dostopna ProQuestova baza Technology Collection, do katere dostopate na povezavi https://search.proquest.com/technology1/science/fromDatabasesLayer?accountid=16468. Do vključno leta 2019 sta bili dostopni Materials Science...