Zagovor doktorske disertacije ANE NOVAK

Naslov: HOLOCENSKA TRANSGRESIJA IN TEKTONSKA AKTIVNOST V SEDIMENTNEM ZAPISU TRŽAŠKEGA ZALIVA Mentor: izr. prof. dr. Marko Vrabec Somentor: prof. dr. Andrej Šmuc Javni zagovor doktorske disertacije bo  v torek, 28. 01. 2020, ob 10.00 uri, v Predavalnici P-106, I....