Zagovor doktorske disertacije: Mateja Klun

Naslov: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod Mentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski Somentor: prof. dr. Dejan Zupan Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 6. 3. 2020 ob 14. uri v...

Postali smo člani konzorcija OGC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, je s 1. januarjem 2020 kot prva institucija iz Slovenije postala članica konzorcija OGC® (angl. Open Geospatial Consortium). OGC je vodilno mednarodno združenje za standardizacijo na področju geoprostorskih...

Dr. Peter Fajfar in dr. Matjaž Dolšek v oddaji Koda na TV SLO1

V tokratni oddaji Koda je bilo govora o potresni varnosti stavb. Glede na raziskavo o protipotresni varnosti 15 najbolj potresno ogroženih stolpnic v Ljubljani, bi jih bilo 5 najbolje porušiti in zgraditi nove. Potresnoodporno projektiranje in potresno varnost...

Doc. dr. Božo Koler v oddaji Ugriznimo znanost

V oddaji Ugriznimo znanost, v kateri je bilo govora o spreminjanju morske gladine, je bil gost tudi doc. dr. Božo Koler s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo UL, ki je povedal več o spremljanju višine morske gladine v Sloveniji. Gladina morja se pospešeno dviga. V...

Usmeritve glede koronavirusa

Spoštovani zaposleni, sodelavci in študentje Univerze v Ljubljani, skladno z napotki MIZŠ v zvezi z ugotovljenimi primeri okužb z novim koronavirusom (SARS-CoV-2) na severu Italije in v krajih, kjer je ta virus trenutno bolj razširjen, smo na Univerzi v Ljubljani, da...