Postali smo člani konzorcija OGC

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, je s 1. januarjem 2020 kot prva institucija iz Slovenije postala članica konzorcija OGC® (angl. Open Geospatial Consortium). OGC je vodilno mednarodno združenje za standardizacijo na področju geoprostorskih...

Dr. Peter Fajfar in dr. Matjaž Dolšek v oddaji Koda na TV SLO1

V tokratni oddaji Koda je bilo govora o potresni varnosti stavb. Glede na raziskavo o protipotresni varnosti 15 najbolj potresno ogroženih stolpnic v Ljubljani, bi jih bilo 5 najbolje porušiti in zgraditi nove. Potresnoodporno projektiranje in potresno varnost...