Zagovor doktorske disertacije: Mateja Klun

Naslov: Analiza kondicijskega stanja betonskih težnostnih pregrad z uporabo sodobnih eksperimentalnih in numeričnih metod Mentor: doc. dr. Andrej Kryžanowski Somentor: prof. dr. Dejan Zupan Javni zagovor doktorske disertacije bo v petek, 6. 3. 2020 ob 14. uri v...