IZZIVI V TUJINI – priložnost za nova znanja in veščine

Sodobni izzivi ne poznajo meja. Za uspešno spopadanje z njimi je potrebno čezmejno sodelovanje. Globalizacija trga dela tako ustvarja vedno večje povpraševanje po posameznikih z mednarodnimi in medkulturnimi kompetencami. Študijska mobilnost ali opravljanje prakse v...