Prof. dr. Marko Breznik 1920 – 2020

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani z žalostjo sporoča, da je sklenil svojo življenjsko pot profesor v pokoju   dr. Marko Breznik, redni profesor za področje hidrotehničnih objektov in podzemnih voda   Prof. dr. Marko Breznik je združeval...

Zagovor doktorske disertacije: ALEŠ JAMŠEK

Naslov: Seizmični stresni test z nepopolnimi podatki o stavbi Mentor: prof. dr. Matjaž Dolšek Javni zagovor doktorske disertacije bo v sredo, 14. 10. 2020 ob 14. uri v Svečani Dvorani UL FGG (II. nadstropje), Jamova c. 2.

Zagovor doktorske disertacije: GAŠPER STEGNAR

Naslov: Progresivna metodologija informacijskega modeliranja za energijsko prenovo poslovnih stavb Mentor: doc. dr. Tomo Cerovšek Somentor: doc. dr. Marjana Šijanec Zavrl Javni zagovor doktorske disertacije bo v četrtek, 15. 10. 2020, ob 14. uri v Svečani dvorani UL...